Zváracie materiály: elektródy, MIG/MAG ( CO2), TIG, zvárací drôt » Plné drôty TIG - I.N.E. » Technické údaje TIG » Nelegované a nízkolegované ocele

Nelegované a nízkolegované ocele

Tyčinky, drôty a zvarový kov na zváranie nelegovaných a jemnozrnných ocelí volfrámovou elektródou v inertnom plyne - Klasifikácia

 

W 46 3 W3Si1
1 2 3 4

 

1 W zvarový kov/drôt na oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (TIG)

 

2   Číslo 

Minimálna medza klzu 1) 

    Re

[N/mm]

Pevnosť v ťahu

Rm

[N/mm]

Minimálna ťažnosť 2)

A5

[%]

35

  355

 440 až 570

  22

 38

  380

  470 až 600 

  20

 42

 420

 500 až 640

  20

 46

 460

 530 až 680

  20

 50

 500

 560 až 720

  18

1) Ako medza klzu je platná spodná hodnota medze klzu Rel. V prípade, že nie je stanovená, potom voliť 0,2 %-medzu Rp0,2.

2) Meraná dĺžka je päťnásobok priemeru skúšobnej tyče.

 

3 Písmeno/Číslo

Minimálna vrubová práca 47 J

           pri °C

 Z

žiadne požiadavky 

 A

 +20

 0

 0

 2

 -20

 3

 -30

 4

 -40

 5

 -50

 6

 -60

 

       
       
    
   
     
4
Označenie Chemické zloženie  [%]   1)2)3)   
C Si Mn P S Mo Ni Al Ti+Zr
W0     
Iné chemické zloženie neuvedené v tejto norme.        
W2Si  0,06-0,14  0,50-0,80  0,90-1,30  0,025  0,025  -  -  -  -
W3Si1  0,06-0,14  0,70-1,00  1,30-1,60  0,025  0,025  -  -  -  -
W4Si1  0,06-0,14  0,80-1,20  1,60-1,90  0,025  0,025  -  -  -  -
W2Ti  0,04-0,14  0,40-0,80  0,90-1,40  0,025  0,025 -  -  0,05-0,20  0,05-0,25
W3Ni1  0,06-0,14 0,50-0,90  1,00-1,60  0,020  0,020  -  0,80-1,50  -  -
W2Ni2  0,06-0,14 0,40-0,80  0,80-1,40  0,020  0,020  -  2,10-2,70  -  -
W2Mo  0,08-0,12  0,30-0,70  0,90-1,30  0,020  0,020  0,40-0,60  -  -  -

 1)Mo

2) Jednotlivé údaje v tabuľke sú hodnoty minimálne.

3) Výsledky sa zaokrúhľujú na rovnaký počet platných miest, aký je v tabuľke podľa ISO 31-0:1992, príloha B, pravidlo A.