O firme

  PROFIL SPOLOČNOSTI

  Od roku 1992 firma AMP zabezpečuje dodávky produktov pre zváranie, rezanie a opracovanie v jednotlivých priemyselných a stavebných odvetviach. Postupnou transformáciou sa firma zmenila v roku 2004 na AMP Welding, s.r.o. a v roku 2010 sa pretransformovala na AMP WELD, a.s

  Od roku 1993 bola firma AMP zárukou najväčšieho predaja produktov značky ESAB a následne v roku 2001 zaviedla na trh produkty značky LINCOLN a ASKAYNAK.

  Vzhľadom k požiadavkám trhu a zvyšujúcej sa kvalite jednotlivých výrobcov zabezpečujeme v súčasnosti produkty od ďalších európskych výrobcov, ako je INE, AIR LIQUIDE, GEDIK, STELLA, LIJA a ďalší a taktiež od najkvalitnejších mimoeurópskych výrobcov.

  Firma AMP je zárukou stability a dlhodobej spolupráce z hľadiska dostupnosti a rôznorodosti produktov, ako aj z hľadiska riešenia servisných potrieb zákazníkov a technického poradenstva v oblasti výberu produktu, prevádzkových aplikácii, kontroly procesov a ochrany zdravia pri práci.

  Firma AMP spolupracuje s výrobcami, ktorých výrobky spĺňajú kritéria GREEN POWER TECHNOLOGY , ktorá zabezpečuje ekologické produkty s ohľadom na zdravie personálu a životné prostredie.

   

  POLITIKA KVALITY A CERTIFIKÁTY

  Firma AMP WELD, a.s. je certifikovaná spoločnosťou TUV NORD GmbH , zabezpečenie kvality je založené na norme ISO 9001.

  Základnou prioritou spoločnosti je spokojnosť zákazníkov s výrobkami a službami s dôrazom na kontinuálnu a opätovnú spoluprácu, vďaka ktorej je možné vytvárať najlepšie podmienky.

  Kvalita produktov, služieb a dobré podmienky pre zákazníkov súvisia s efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov, pracovnou disciplinovanosťou, vzájomnou informovanosťou, školiacou a vzdelávacou činnosťou .

  Produkty sú certifikované v zmysle požiadaviek jednotlivých priemyselných odvetví: