Odsávacie zariadenia a príslušenstvo

Pri zváraní a rezaní kovov vzniká prach s rôznou veľkosťou častíc. Až 98,9% týchto častíc je menších ako 0,4 nm (nano-častice). Tieto častice majú schopnosť prenikať do alveol dýchacieho ústrojenstva. Alveoly sú najmenšie komôrky v pľúcach, kde prebieha tzv. výmena kyslíka medzi vdychovaným vzduchom a krvou v ľudskom tele, čiže to čo sa dostane do komôrok, môže difundovať do krvného obehu.

Bežný stupeň odlučivosti 99% je pre nano-častice nedostačujúci, preto je potrebné odsávacie zariadenie s filtrom PTFE - s teflonovou membránou Kem Tex, ktorý zachytáva aj častice pod 0,4 nm.

Pri zváraní vysokolegovaných ocelí sa uvoľňujú škodliviny, pre ktoré je potrebné odsávacie zariadenie schválené podľa triedy W3 BGIA, v prípade opätovného privedenia odsatého a vyčisteného vzduchu do pracovného priestoru.

Pri zváraní dochádza k žiareniu, pred ktorým si zvárač musí chrániť zrak kvalitnou helmou, ale musíme chrániť aj pracovníkov v nepriamom kontakte s miestom zvárania prostredníctvom zváracích zásten, ktoré musia spĺňať všetky požiadavky EN ISO 1598.