Technická chémia

Technická chémia plní viacero úloh v procese výroby, ktorej používanie navrhuje a odsúhlasuje technológia, vzhľadom k tomu, že správny výber súvisí s kvalitou procesu výroby a jeho ekonomickým zhodnotením.

Technická chémia sa používa na:

- zvýšenie životnosti spotrebných dielov horákov (spreje a pasty)

- zníženie pracnosti čistenia výrobkov od rozstrekov (kvapalina proti rozstreku - pozor nie kvapalina, ktorá spôsobuje problémy pri následných povrchových úpravách!!!)

- zvýšenie životnosti zváracích horákov, zváracích zdrojov (chladiaca kvapalina - pozor nie destilovaná voda!!!)

- zvýšenie životnosti obrábacích nástrojov (mazacie a chladiace spreje a oleje)

- zlepšenie kvality zvarov z nehrdzavejúcej ocele a hliníka (moriace, pasivačné a leštiace pasty)

- kontrolu zvarov (penetračné spreje)