Plameňový program

 Súčasťou plameňového programu je sortiment výrobkov a zariadení pre použitie technických plynov v oblasti zvárania elektrickým oblúkom (MIG-MAG, TIG), zvárania plameňom, rezania plameňom (ručné, strojné) a technologického ohrievania (predhrev, dohrev, rovnanie, ochrana koreňa...).

- redukčné a uzatváracie ventily

- rezacie a zváracie horáky

- horáky pre technologický ohrev

- bezpečnostné prvky

- príslušenstvo

Prídavný materiál na zváranie plameňom viď. kategória ZVÁRACIE MATERIÁLY - Drôty pod plameň.

V oblasti zvárania elektrickým oblúkom (MIG-MAG, TIG) existuje široký výber ochranných plynov, čo je súčasťou stanovenia zváracích postupov WPS, ktoré spravidla zabezpečujú zvárací technológovia.

 

    Plyny a ich zmesy na tavné zváranie a príbuzné procesy: