Ochranné pracovné pomôcky

   «späť

  Zdravie pracovníka ovplyvňuje výrobu tak z hľadiska časového ako aj ekonomického.

  Zdravie si musí každý pracovník chrániť v prvom rade sám a zamestnávateľ v zmysle zákona č. 395/2006 Z.z. rieči bezpečnosť a ochranu zdravia.

  Preto sú dôležité ochranné pracovné prostriedky, ktoré umožňujú vykonávať prácu a súčasne chránia zdravie pracovníkov:

  - zváracia obuv
  - zváracie montérky
  - zváracie kožené zástery
  - zváracie kožené kabáty
  - ochrana krku a šije
  - ochrana sluchu
  - ochrana rúk - rukavice
  - ochrana dýchania - respirátory, helmy s odsávaním, odsávacie zariadenia


  MYSLIME NA SVOJE ZDRAVIE O KROK SKÔR.