Ochranné pracovné pomôcky

Zdravie pracovníka ovplyvňuje výrobu tak z hľadiska časového ako aj ekonomického.

Zdravie si musí každý pracovník chrániť v prvom rade sám a zamestnávateľ v zmysle zákona č. 395/2006 Z.z. rieči bezpečnosť a ochranu zdravia.

Preto sú dôležité ochranné pracovné prostriedky, ktoré umožňujú vykonávať prácu a súčasne chránia zdravie pracovníkov:

- zváracia obuv
- zváracie montérky
- zváracie kožené zástery
- zváracie kožené kabáty
- ochrana krku a šije
- ochrana sluchu
- ochrana rúk - rukavice
- ochrana dýchania - respirátory, helmy s odsávaním, odsávacie zariadenia


MYSLIME NA SVOJE ZDRAVIE O KROK SKÔR.