Ochranné pracovné pomôcky


   «späť


   

   


   
   

   


               


   

  Zdravie pracovníka ovplyvňuje výrobu tak z hľadiska časového ako aj ekonomického.

  Zdravie si musí každý pracovník chrániť v prvom rade sám a zamestnávateľ v zmysle zákona č. 395/2006 Z.z. rieči bezpečnosť a ochranu zdravia.

  Preto sú dôležité ochranné pracovné prostriedky, ktoré umožňujú vykonávať prácu a súčasne chránia zdravie pracovníkov.


  MYSLIME NA SVOJE ZDRAVIE O KROK SKÔR.