Zváracie a rezacie stroje - zváračky » Zváracie invertory MMA-elektróda

  Zváracie invertory MMA-elektróda


  «späť


   

      

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Naše zdroje sú vyrobené na báze inventorovej technológie  IGBT s 1PCB , ktorá zaručuje výborný komfort zvárania, nízku spotrebu energie, nízku hmotnosť, vysokú zaťažiteľnosť pri 40°C.

   

  Zváracie zdroje majú funkcie, ktoré zabezpečujú zvýšený komfort zvárania aj pre menej skúsenú obsluhu:

   

  ARC FORCE -  funkcia pre udržanie elektrického oblúka

                        - vysoký komfort aj pre menej zručnú obsluhu pomáha stabilizovať elektrický oblúk pri nerovnomernej

                          vzdialenosti elektródy od zváraného materiálu

   

  ANTI STICK - funkcia proti zalepeniu elektródy

                      - odstraňuje lepenie elektródy o zvárací materiál znížením napätia

   

  HOT START - funkcia zapálenia oblúka

                      - zabezpečuje vyhovujúce vlastnosti pri zapálení oblúka aj pri bazických elektródach

   

  SELF ADAPTIVE - zvyšuje výkon zvárania pri dlhších zváracích kábloch

   

  VRD - znížené napätie

           - funkcia zabezpečí zníženie napätia na bezpečné napätie počas doby, keď je zdroj zapnutý, ale sa s ním nezvára.