Zváracie materiály: elektródy, MIG/MAG ( CO2), TIG, zvárací drôt » Elektródy MMA - ASKAYNAK » Technické údaje MMA

  Technické údaje MMA

  Výber elektródy súvisí s kvalitou základného materiálu, to znamená, že kvalita zvarového kovu by mala byť ekvivalentná,  prípadne vyššia.

  Okrem základného materiálu má vplyv na výber elektródy zváracia poloha, hrúbka základného materiálu, typ zvarového spoja, spôsob zaťaženia.

  Obal elektródy vplýva na kvalitu zvaru ako aj na operatívne vlastnosti zváracieho procesu.

  RUTILOVÝ OBAL                               

  Rutilový obal umožňuje bezproblémové zapaľovanie oblúka a je dobre použiteľný v rôznych zváracích polohách. Obal je odolnejší voči vlhkosti.
  Menší prievar ho predurčuje na zváranie tenších plechov a na výrobky, kde nedochádza k tlakovým a teplotným zmenám.

   

  BÁZICKÝ OBAL

  Bázický obal má vysokú rázovú húževnatosť aj pri nízkych teplotách a zníženú náchylnosť na trhliny za tepla aj za studena. Je možné dosiahnúť vyšší navárací výkon. Obal má zníženú odolnosť voči vlhkosti a preto je potrebné dodržať skladovanie a presúšanie.

   

  RUTIL-BÁZICKÝ

  OBAL

  Rutil bázický obal je kombináciou dobrých zváracích vlastností rutilového obalu a mechanických vlastností bázického obalu.

   

  VYSOKOVÝŤAŽKOVÝ
  OBAL
  V obale je obsiahnutý oceľový prášok, ktorý zvyšuje výťažnosť elektródy a taktiež rýchlosť zvárania.


  Presúšanie elektród:

  - odporúča sa maximálne 3x presúšať

  - sušenie do 350°C

  - udržiavanie suchých elektród do 100°C

   

  Skladovanie elektród

  vzhľadom k nasiakavosti obalu elektród je  nevyhnutné zabezpečiť skladovacie podmienky:

  - teplota vzduchu min. 15°C

  - relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%