Zváracie materiály: elektródy, MIG/MAG ( CO2), TIG, zvárací drôt » Elektródy MMA - ASKAYNAK » Technické údaje MMA » Nelegované a nízkolegované ocele

Nelegované a nízkolegované ocele

 

Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikácia


E 46 3 1Ni B 5 4 H5
1 2 3 4 5 6 7 8

 

1 Skratka pre oblúkové zváranie

 

2   Číslo 

Minimálna medza klzu 1) 

    Re

[N/mm]

Pevnosť v ťahu

Rm

[N/mm]

Minimálna ťažnosť

A5

[%]

 35

  355

 440 až 570

  20 

  38 

   380 

  470 až 600 

  20 

 42

 420

 500 až 640

 20

 46

 460

 530 až 680

 20

 50

 500

 560 až 720

 18

Ako medza klzu je platná spodná hodnota medze klzu Rel. V prípade, že nie je stanovená, potom voliť 0,2 %-medzu Rp0,2.
   

 

3 Písmeno/Číslo

Minimálna vrubová práca 47 J

           pri °C

 Z

žiadne požiadavky 

 A

 +20

 0

 0

 2

 -20

 3

 -30

 4

 -40

 5

 -50

 6

 -60

 

4 Skratka legovania  Chemické zloženie 1) [%] 
Mn Mo Ni
- 2,0 - -
Mo 1,4

0,3 až 0,6

-
MnMo

>1,4 až 2,0

0,3 až 0,6

-
1Ni 1,4 -

0,6 až 1,2

2Ni 1,4 -

1,8 až 2,6

3Ni 1,4 -

2,6 až 3,8

Mn1Ni

>1,4 až 2,0

-

0,6 až 1,2

1NiMo 1,4

0,3 až 0,6

0,6 až 1,2

Z žiadne ďalšie dojednané zloženie

1)v prípade nestanovenia: Mo

 

5 Skratka Typ obalu

A

kyslý

C celulózový
R rutilový
RR hruboobalený rutilový
RC rutil-celulózový
RA rutil-kyslý
RB rutil-bázický
B bázický

 

6 Skratka Vytaviteľnosť [%] Typ prúdu

1

< 105

striedavý a jednosmerný prúd

2 < 105 jednosmerný prúd
3 > 105 125 striedavý a jednosmerný prúd
4 > 105 125 jednosmerný prúd
5 > 125 160 striedavý a jednosmerný prúd
6 > 125 160 jednosmerný prúd
7 > 160 striedavý a jednosmerný prúd
8 > 160 jednosmerný prúd

 

7 Číslo Poloha zvárania

1

všetky polohy
2 všetky polohy okrem klesajúcej
3

tupý zvar do úžľabia

kútový zvar do úžľabia alebo vodorovne

4 tupý a kútový zvar do úžľabia
5 pre kútový zvar a ako pozícia 3

 

8 Označenie

Najvyšší obsah difúzneho vodíka

[ml/100g vyvareného zvarového kovu]

H 5

5

H 10 10
H 15 15