Zváracie materiály: elektródy, MIG/MAG ( CO2), TIG, zvárací drôt » Elektródy MMA - ASKAYNAK » Technické údaje MMA » Nehrdzavejúce a žiaruvzdorné ocele

Nehrdzavejúce a žiaruvzdorné ocele

Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie nehrdzavejúcich a žiaruvzdorných ocelí

E 19 12 2 R 3 4
1 2 3 4 5

 

1 Skratka pre oblúkové zváranie

 

2       
       
     
   
     

Označenie  Chemické zloženie  [%]   1)2)3)   
C Si Mn P4) S4) Cr Ni5) Mo5) Ostatné prvky5)

Martenzitická/feritická   

13  0,12  1,0  1,5  0,030  0,025  11,0-14,0  -  -  -
 13 4  0,06  1,0  1,5  0,030  0,025  11,0-14,5  3,0-5,0  0,4-1,0  -
 17  0,12  1,0  1,5  0,030  0,025  16,0-18,0  -  -  -
   Austenitická
19 9   0,08  1,2  2,0  0,030  0,025  18,0-21,0  9,0-11,0  -  -
 19 9 L  0,04  1,2  2,0  0,030  0,025  18,0-21,0  9,0-11,0  -  -
 19 9 Nb  0,08  1,2  2,0  0,030  0,025  18,0-21,0  9,0-11,0  -  Nb6)
 19 12 2  0,08  1,2  2,0  0,030  0,025  17,0-20,0  10,0-13,0  2,0-3,0  -
 19 12 3 L  0,04  1,2  2,0  0,030  0,025  17,0-20,0  10,0-13,0  2,5-3,0  -
 19 12 3 Nb  0,08  1,2  2,0  0,030  0,025  17,0-20,0  10,0-13,0  2,5-3,0  Nb6)
 19 13 4 N L 7)  0,04  1,2  1,0-5,0  0,030  0,025  17,0-20,0  12,0-15,0  3,0-4,5  N 0,20
Austeniticko-feritická s vysokou odolnosťou proti korózii   
22 9 3 N L 8)  0,04  1,2  2,5  0,030  0,025  21,0-24,0  7,5-10,5  2,5-4,0  N 0,08-0,20
 25 7 2 N L  0,04  1,2  2,0  0,035  0,025  24,0-28,0  6,0-8,0  1,0-3,0  N 0,20
 25 9 3 Cu N L 8)  0,04  1,2  2,5  0,030  0,025  24,0-27,0  7,5-10,5  2,5-4,0

 N 0,10-0,25

Cu 1,5-3,5

 25 9 4 N L 8)  0,04  1,2  2,5  0,030  0,025  24,0-27,0  8,0-10,5  2,5-4,5

 N 0,20-0,30

Cu 1,5-3,5

W 1,0

Plno austenitická s vysokou odolnosťou proti korózii        
 18 15 3 L 7)  0,04  1,2  1,0-4,0  0,030  0,025  16,5-19,5  14,0-17,0  2,5-3,5  -
 18 16 5 N L 4)  0,04  1,2  1,0-4,0  0,035  0,025  17,0-20,0  15,5-19,0  3,5-5,0  N 0,20
 20 25 5 Cu N L 7)  0,04  1,2  1,0-4,0  0,030  0,025  19,0-22,0  24,0-27,0  4,0-7,0

 Cu 1,0-2,0

N 0,25

 20 16 3 Mn N L 7)  0,04  1,2  5,0-8,0  0,035  0,025  18,0-21,0  15,0-18,0  2,5-3,5  N 0,20
 25 22 2 N L 7)  0,04  1,2  1,0-5,0  0,030  0,025  24,0-27,0  20,0-23,0  2,0-3,0  N 0,20
 27 31 4 Cu L 7)  0,04  1,2  2,5  0,030  0,025  26,0-29,0  30,0-33,0  3,0-4,5  Cu 0,6-1,5
   Špeciálne typy   
 18 8 Mn 7)  0,20  1,2  4,5-7,5  0,035  0,025  17,0-20,0  7,0-10,0  -  -
 18 9 Mn Mo  0,04-0,14  1,2  3,0-5,0  0,035  0,025  18,0-21,5  9,0-11,0  0,5-1,5  -
 20 10 3  0,10  1,2  2,5  0,030  0,025  18,0-21,0  9,0-12,0  1,5-3,0  -
 23 12 L  0,04  1,2  2,5  0,030  0,025  22,0-25,0  11,0-14,0  -  -
 23 12 Nb  0,10  1,2  2,5  0,030  0,025  22,0-25,0  11,0-14,0  -  Nb6)
 23 12 2 L  0,04  1,2  2,5  0,030  0,025  22,0-25,0  11,0-14,0  2,0-3,0  -
 29 9  0,15  1,2  2,5  0,035  0,025  27,0-31,0  8,0-12,0  -  -
Žiaruvzdorné typy  
 16 8 2  0,08  1,0  2,5  0,030  0,025  14,5-16,5  7,5-9,5  1,5-2,5  -
 19 9 H  0,04-0,08  1,2  2,0  0,030  0,025  18,0-21,0  9,0-11,0  -  -
 25 4  0,15  1,2  2,5  0,030  0,025  24,0-27,0  4,0-6,0  -  -
 22 12  0,15  1,2  2,5  0,030  0,025  20,0-23,0  10,0-13,0  -  -
25 20 7)  0,06-0,20  1,2  1,0-5,0  0,030  0,025  23,0-27,0  18,0-22,0  -  -
25 20 H 7)  0,35-0,45  1,2  2,5  0,030  0,025  23,0-27,0  18,0-22,0  -  -
18 36 7)  0,25  1,2  2,5  0,030  0,025  14,0-18,0  33,0-37,0  -

 -

1) Jednotlivé údaje v tabuľke sú hodnoty minimálne.

2) Obalené elektródy v tejto tabuľke neuvedené sa označujú podobne a predradí sa písmeno Z.

3) Výsledky sa zaokrúhľujú na rovnaký počet platných miest, aký je v tabuľke podľa ISO 31-0:1992

4) Súčet P a S nesmie presiahnuť 0,05% s výnimkou typov 26 7 2 N1, 18 6 5 N1, 20 16 3 MnN1, 18 8 MnMo a 29 9.

5) Mo

6) Nb min 8x%C, max 1,1%; až do 20% obsahu sa môže nahradiť Ta.

7) Zvarový kov je vo väčšine prípadov čisto autentický a môže byť preto náchylný na vznik mikrotrhlín a praskanie za tepla. Praskavosť znižuje rastúci obsah Mn a preto je rozmedzie obsahu Mn u niektorých zliatin vyššie.

8) Elektródy s týmto označením sa obvykle volia na špecifické úlohy a nie je možné ich priamo zameniť.

 

3 Označenie Druh obalu

R

rutilový

B bázický

 

4 Označenie Vytaviteľnosť [%] Typ prúdu

1

< 105

striedavý a jednosmerný prúd

2 < 105 jednosmerný prúd
3 > 105 125 striedavý a jednosmerný prúd
4 > 105 125 jednosmerný prúd
5 > 125 160 striedavý a jednosmerný prúd
6 > 125 160 jednosmerný prúd
7 > 160 striedavý a jednosmerný prúd
8 > 160 jednosmerný prúd

 

5 Číslo Poloha zvárania

1

všetky polohy
2 všetky polohy okrem klesajúcej
3

tupý zvar do úžľabia

kútový zvar do úžľabia alebo vodorovne

4 tupý a kútový zvar do úžľabia
5 pre kútový zvar a ako pozícia 3