Zváracie materiály: elektródy, MIG/MAG ( CO2), TIG, zvárací drôt » Elektródy MMA - ASKAYNAK » Technické údaje MMA » Vysokopevné ocele

Vysokopevné ocele

Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie ocelí vysokej pevnosti.

 

E 62 7 Mn1ni B 3 4 H5
1 2 3 4 5 6 7 8

 

1 Skratka pre oblúkové zváranie

 

2   Číslo 

Minimálna medza klzu 1) 

    Re

[N/mm]

Pevnosť v ťahu

Rm

[N/mm]

Minimálna ťažnosť

A5

[%]

 55

  550

 610 až 780

  18 

  62 

   620 

  690 až 890 

  18 

 69

 690

 760 až 960

 17

 79

 790

 880 až 1080

 16

 89

 890

 980 až 1180

 15

Ako medza klzu je platná spodná hodnota medze klzu Rel. V prípade, že nie je stanovená, potom voliť 0,2 %-medzu Rp0,2.
   

 

3 Písmeno/Číslo

Minimálna vrubová práca 47 J

           pri °C

 Z

žiadne požiadavky 

 A

 +20

 0

 0

 2

 -20

 3

 -30

 4

 -40

 5

 -50

 6

 -60

 7

 -70

 8

 -80

 

4 Skratka legovania  Chemické zloženie 1)2)3) [%] 
Mn Ni Cr Mo
MnMo 1,4 až 2,0    

0,3 až 0,6

Mn1Ni 1,4 až 2,0 0,6 až 1,2   -
1NiMo

1,4

0,6 až 1,2 

 

0,3 až 0,6

1,5NiMo 1,4 1,2 až 1,8  

0,3 až 0,6

2NiMo 1,4 1,8 až 2,6  

0,3 až 0,6

Mn1NiMo 1,4 až 2,0 0,6 až 1,2  

0,3 až 0,6

Mn2NiMo

1,4 až 2,0

1,8 až 2,6 

 

0,3 až 0,6

Mn2NiCrMo 1,4 až 2,0 1,8 až 2,6

0,3 až 0,6

0,3 až 0,6

Mn2Ni1CrMo 1,4 až 2,0 1,8 až 2,6

0,6 až 1,0 

0,3 až 0,6 

Z žiadne ďalšie dojednané zloženie

1)C 0,03 až 0,10%; Ni

2) Jednotlivé hodnoty v tabuľke sú hodnoty minimálne.

3) Výsledky sa zaokrúhľujú na rovnaký počet platných miest, aký je v tabuľke podľa ISO 31-0:1992, príloha B, pravidlo A.

 

5 táto skupina  elektród má len bázický obal

 

6 Skratka Vytaviteľnosť [%] Typ prúdu

1

< 105

striedavý a jednosmerný prúd

2 < 105 jednosmerný prúd
3 > 105 125 striedavý a jednosmerný prúd
4 > 105 125 jednosmerný prúd
5 > 125 160 striedavý a jednosmerný prúd
6 > 125 160 jednosmerný prúd
7 > 160 striedavý a jednosmerný prúd
8 > 160 jednosmerný prúd

 

7 Číslo Poloha zvárania

1

všetky polohy
2 všetky polohy okrem klesajúcej
3

tupý zvar do úžľabia

kútový zvar do úžľabia alebo vodorovne

4 tupý a kútový zvar do úžľabia
5 pre kútový zvar a ako pozícia 3

 

8 Označenie

Najvyšší obsah difúzneho vodíka

[ml/100g vyvareného zvarového kovu]

H 5

5

H 10 10