Zváracie materiály: elektródy, MIG/MAG ( CO2), TIG, zvárací drôt » Elektródy MMA - ASKAYNAK » Technické údaje MMA » Žiaruvzdorné ocele

Žiaruvzdorné ocele

Obalené elektródy na ručné oblúkové zváranie žiarupevných ocelí.

 

E CrMo1 B 4 4 H5
1 2 3 4 5 6

 

1 Skratka pre oblúkové zváranie

 

2 Označenie  Chemické zloženie     [%] 1)2)3)        
 C Si Mn S Cr  Mo  Ostatné prvky 
 Mo  0,10  0,80  0,40 až 1,504)  0,030  0,025  -  0,40 až 0,70  -  -
 MoV  0,03 až 0,12  0,80  0,40 až 1,50  0,030  0,025  0,30 až 0,60  0,80 až 1,20  0,25 až 0,60  -
 CrMo0,5  0,05 až 0,12  0,80  0,40 až 1,50  0,030  0,025  0,40 až 0,65  0,40 až 0,65  -  -
 CrMo1  0,05 až 0,12  0,80  0,40 až 1,504)  0,030  0,025  0,90 až 1,40  0,45 až 0,70  -  -
 CrMo1L  0,05  0,80  0,40 až 1,504)  0,030  0,025  0,90 až 1,40  0,45 až 0,70  -  -
 CrMoV1  0,05 až 0,15  0,80  0,70 až 1,50  0,030  0,025  0,90 až 1,30  0,90 až 1,30  0,10 až 0,35  -
 CrMo2  0,05 až 0,12  0,80  0,40 až 1,30  0,030  0,025  2,00 až 2,60  0,90 až 1,30  -  -
 CrMo2L  0,05  0,80  0,40 až 1,30  0,030  0,025  2,00 až 2,60  0,90 až 1,30  -  -
 CrMo5  0,03 až 0,12  0,80  0,40 až 1,50  0,025  0,025  4,00 až 6,00  0,40 až 0,70  -  -
 CrMo9  0,03 až 0,12  0,80  0,40 až 1,30  0,025  0,025  8,00 až 10,00  0,90 až 1,20  0,15  Ni 1,0
 CrMo91  0,06 až 0,12  0,60  0,40 až 1,50  0,025  0,025  8,00 až 10,50  0,80 až 1,20  0,15 až 0,30

 Ni0,40 - 1,00

Nb 0,03 až 0,10

N 0,02 až 0,07

 CrMoWV12  0,15 až 0,22  0,80  0,40 až 1,30  0,025  0,025  10,00 až 12,00  0,80 až 1,20  0,20 až 0,40

 Ni 0,80

W 0,40 až 0,60

 Z Iné dohovorené chemické zloženie         

1Ni2) Jednotlivé údaje v tabuľke sú hodnoty minimálne.    
3) Výsledky sa zaokrúhľujú na rovnaký počet platných miest, aký je v tabuľke podľa ISO 31-0:1992.
4) Obsah Mn 0,4 až 0,9% je obvyklý v elektródach s rutilovým obalom a obsah Mn v rozmedzí 0,7 až 1,5% v elektródach s bázickým obalom.

 

3 Skratka Typ obalu
R

rutilový

B bázický

 

4 Skratka Vytaviteľnosť [%] Typ prúdu

1

< 105

striedavý a jednosmerný prúd

2 < 105 jednosmerný prúd
3 > 105 125 striedavý a jednosmerný prúd
4 > 105 125 jednosmerný prúd

 

5 Číslo Poloha zvárania

1

všetky polohy
2 všetky polohy okrem klesajúcej
3

tupý zvar do úžľabia

kútový zvar do úžľabia alebo vodorovne

4 tupý a kútový zvar do úžľabia
5 pre kútový zvar a ako pozícia 3

 

6 Označenie

Najvyšší obsah difúzneho vodíka

[ml/100g vyvareného zvarového kovu]

H 5

5

H 10 10