Video

  NEPOMEDENÝ  DRÔT  I.N.E.


  - excelentné podávacie vlastnosti

  - dvojitá slučka na zváracom horáku


    (  viď  video )

   


  NEPOMEDENÝ  DRÔT  I.N.E.


  - excelentné podávacie vlastnosti

  - 40V, 440A, priemer drôtu 1,2mm


    (  viď  video )


   


   NEPOMEDENÝ  DRÔT  I.N.E.


  - vysoká ochrana dýchacích ciest zvárača

  - porovnanie nepomedeného drôtu I.N.E. s pomedeným


    (  viď  video )